Bar Talk Bar Talk เป็น outlet เล็ก ๆ ของ Resort de Paskani จะอยู่ติดกับ Lobby โรงแรมเลย บาร์เล็ก ๆ ที่อัดแน่นไปด้วยฝีมือของ Bartender คนที่จะคอยมิกซ์ส่วนผสมต่าง ๆ ให้ออกมาเป็นเครื่องดื่มมากหน้าหลายตาได้อย่างลงตัว

  • 5
  • 0
21/07/09